• Sme Vám kedykoľvek k dispozícii

Posledný ročník Slovenských dentálnych dní v Inchebe

imaage description

V ROKU 1992 SME SA ZAČALI VENOVAŤ STOMATOLÓGII. O TRI ROKY NESKÔR BOLA ZALOŽENÁ SPOLOČNOSŤ RHEA, KTORÁ SA ZAOBERÁ PREDAJOM PRÍSTROJOV, DENTÁLNYCH MATERIÁLOV A POMÔCOK ZUBNÝM LEKÁROM, AJ TECHNIKOM.

Posledné Slovenské dentálne dni sa odohrali v októbri v roku 2015. Toto podujatie trvalo dva dni, piatok a sobotu, teda o jeden deň kratšie ako predchádzajúce roky. Bolo zamerané na prezentáciu noviniek v oblasti dentálnej hygieny a zubného lekárstva.

Prezentovali sa tu materiály, liečivá, nástroje, prístroje, ale aj najnovšie kolekcie zdravotníckeho oblečenia, nábytku a vybavenia do stomatologických ordinácií.

Okrem samotnej prezentácie nových produktov sa organizovali aj vzdelávacie semináre, ktoré prehlbovali znalosti zúčastnených lekárov, technikov a sestier.

Slovenské dentálne dni, ktoré sa pravidelne odohrávali v Inchebe, boli jednou z najvýznamnejších udalostí v oblasti zubného lekárstva na Slovensku.

Rok 2016 bol prvým rokom, v ktorom sa táto udalosť pre názorové rozdiely neuskutočnila. V súčasnosti, v roku 2017, prebehne zasadnutie. Na ňom sa rozhodne o budúcej realizácii, alebo zániku Slovenských dentálnych dní, venovaným výrobcom, distribútorom, aj zákazníkom stomatologických produktov.